Kontakti.lv

SIA „Millera Grila Nams”

Reģ. Nr. 40103678255

Juridiskā adrese: Kurzemes prospekts 6/8-2 Rīga, LV - 1069

Faktiskā adrese: Mazā krūmu iela 12, Rīga LV 1069

                        Mazā Krūmu un Zentenes ielas stūris

 

AS "SEB banka" SWIFT kods: UNLALV2X

EUR: LV23UNLA0050020900251

 

 

 

Lūdzam visus pieteikumus sūtīt uz zemāk norādīto

E - pasts: grils@inbox.lv

 

Mob.tālrunis. 29171569 , 29234311
2009 © SIA "Firma Millers" | izstrādātājs: it24.lv